ALB UK TV

ALBUK TV ORIGINAL

LIGJ DHE DREJTËSI 
Emision që ka si qëllim trajtimin dhe këshillimin e çështjeve të emigracionit dhe të drejtat e njeriut. Është Z. Avokat Naim Hasani i cili i përgjigjet telefonatave tuaja drejtpërsëdrejti 

Emisioni transmetohet Të Martave çdo 2 javë ora 20:0 dhe ka një kohëzgjatja prej 120 min

Share kete program

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email