ALBUK TV ORIGINAL

BISEDE NE LONDER

Shpresa Pervetica ka të përfunduar, Gazetarinë (Jurnalist) në Kosove, Shkollen Për Integrime Evropiane (Evropa interncioane School ) dhe Fakultetin Politikë Ndërkombetare dhe Diplomci.
Pervetica ka punuar në Kosovë gazetare për pesë vite, duke u marrë me tema të ndryshme, intervista, lajme, ngjarje në terren nga jeta politike dhe ekonomiko-sociale, kulturore etj…
Emisoni Biseda në Londer vjen me tema dhe interesa, jo vetem nga jeta politike, por edhe nga fusha kulturore, ekonomike dhe sociale. Emisoni do të ketë në fokus të arriturar e qytetarëve që jetojnë në diasporë.
Emisoni Biseda në Londer, realizohet nga ALBUKTV. ështëe televizioni i parë shqiptar në Britani të Madhe. ALBUKTV është lider ne tregun e medias, duke pasyruar emisione në gjuhën shqip, dhe është në sherbim të shqiptarëve ku do që jetojnë.
Pra qëllimi i enisionit është që t’iu ofrojë tele-shikusve shqiptarë ku do që janë intervista të ndryshme, shoë- biz, emisione me tematikë politke, ekonomike, kulturore, sportive, si dhe pa lënë anash tema sociale.
Cdo herë sjellë rrubrika të reja me musafirë të ndrsyhëm që do të jenë në sdudio me tema të ndrsyhme rreth integrimit në rrjedhat e përgjithshme arsimore, profesionale, politike, shkencore dhe çështje tjera që janë shumë të rëndësishme për komunitein shqiptar ku do që jetojn.
Në Emisonin Biseda në Londer do të pasyrojë edhe ngjerjet në teren, jo vetëm bashkëbisedim në panel.
Por përveç skenorgafisë së re që do të kemi në emison një risi, me mua Shpresa Perveticen do takohemi në çdo javë në Sdudion e ALBUKTV me bashkëbiseus të ndryshëm.

Prezantues: Shpresa Pervetica

[yotuwp type=”playlist” id=”PLP-lATaPMc3GFX9YFaWzvE3oF3N38Y6BO” ]