Albuk tv

ALBUK TV ORIGINAL

Ligj dhe Drejtësi

Emision që ka si qëllim trajtimin dhe këshillimin e çështjeve të emigracionit dhe të drejtat e njeriut. Është Z. Avokat Naim Hasani i cili i përgjigjet telefonatave tuaja drejtpërsëdrejti